Yıllık Maliyet Oranı Nedir?

Kredi maliyet oranı, kredi kullandığınızda katlandığınız tüm maliyetlerin dahil edilerek hesaplanan, kredinin gerçek maliyetini gösteren bir orandır. Kredi faiz oranından daha gerçekçi bir karşılaştırma unsuru olduğundan kredi alternatiflerini değerlendirirken mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken bir orandır.

Yıllık maliyet oranı, aylık maliyet oranı üzerinden hesaplanır. Yani yıllık maliyet oranını bulmak için öncelikle aylık maliyet oranı hesaplanır. Bu oran bileşik faiz hesaplaması ile yıllık maliyete çevrilir.

İnternet üzerinde bazı kaynaklar, yıllık maliyet oranının aylık maliyet oranının 12 ile çarpılması sonucu bulunduğunu anlatmaktadır. Bu kesinlikle yanlış bir yöntem olduğunu vurgulayarak, gerçek yıllık maliyet oranının ancak efektif olarak hesaplanarak elde edilebileceğini belirtelim.

Şimdi yıllık maliyet oranı hesapla

Aylık Maliyet Oranı Nedir?

Kredi kullandığınızda birçok farklı masraf söz konusudur. Bunların bir kısmı aylık, bir kısmı yıllık, bir kısmı ise tek seferliktir. İşte bunları eşit bir seviyeye indirgemek için, her bir masraf kaleminin aylık maliyeti belirlenir.

Tüm katlanılan masrafların bir ay için oluşturduğu toplamın bugünkü değeri hesaplanarak gerçek bir maliyet oranı bulunur. Aylık maliyet oranı kredi karşılaştırma yaparken kullanılabilecek bir orandır. Ancak vade süresi uzadıkça bileşik faiz hesaplama yöntemi ile bulunan yıllık maliyet oranı ile karşılaştırma yapmak daha doğrudur.

Kredi Faiz Oranı Nedir?

Kullandığınız kredi tutarının geri ödeme tamamlanana kadar yani vade süresince ana para üzerine uygulanan borçlanma faizidir. Örneğin 1.000 TL, 1 ay vadeli %1,10 faizle bir kredi kullanırsanız 1 ayın sonunda 1.100 TL geri ödeme yapmanız gerekir.

Bu oranlar Merkez Bankası tarafından belirlenen gösterge faizleri baz alınarak bankaların kredi politikaları dahilinde belirlenir. Bu yüzden her banka belli alt ve üst sınır içerisinde tamamen farklı kredi faiz oranları uygulayabilmektedir.

Bankalar kredi ürünlerini piyasaya sürdüklerinde kredi faiz oranlarını açıklar, bununla birlikte BDDK (Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu) tarafından yapılan düzenlemeler ışığında maliyet oranlarını da yayınlaması zorunlu hale getirmiştir.

Kredi Maliyet Oranı Neden Önemli?

Banka ve finansal kuruluşlar kredi ürünlerini piyasaya sürüldüğünde kredi faiz oranı dışında özellikle dosya masrafı olarak bilinen kredi tahsis ücreti alırlar. Ancak bu tutar zorunlu olmadığından bazı kredi ürünleri için uygulanmamaktadır.

Bu durumda iki farklı krediyi karşılaştırırken, dosya masrafı olup olmadığı kredinin size olan toplam maliyetini yani kredi için katlanacağınız toplam tutarı etkilemektedir. Yıllık maliyet oranını göz önünde bulundurmazsanız elmayla armudu karşılaştırmış olur ve yanlış bir karar verebilirsiniz. Kredi hesaplama yaparken mutlaka yıllık maliyet oranlarını inceleyin.

Yapılan yasal düzenlemeler tüketicilerin yanılmasını engelleyerek ve doğru bir değerlendirme yapabilmesini sağlamaktadır. Yıllık maliyet oranı hesaplama formülleri Resmi Gazete‘de yayınlanarak standart hale getirilmiştir.

Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama

Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama

Yıllık Maliyet Oranını Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Kredi maliyet oranı, faiz oranından farklı olarak kredi için ödediğiniz veya ödemek zorunda olduğunuz tüm harcamaları dahil ederek hesaplanır.

Peki bu ödemek zorunda olduğunuz diğer masraflar nelerdir?

Tüketici kredilerinin neredeyse tümünde farklı isimler altında belli ücretler tahsil edilmektedir. Bunları ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi başlıkları altında değerlendirerek, kullanmak istediğiniz kredi türüne göre dikkat etmeniz gereken maddeleri belirleyebilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Yıllık Maliyet Oranı

İhtiyaç kredisi hesaplama yapıldığında kredi detayları ve açıklamalarda kredi maliyet oranlarını inceleyebilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz.

Dosya Masrafı (Kredi Tahsis Ücreti)

Kredi ürünleri için uygulanan ortak bir masraf kalemidir. Bankaların kredi kullanımı sırasından oluşan operasyonel giderlerini karşılamak amacıyla tahsil edilir. Yürürlükteki yasal mevzuat gereği bu oran kredi tutarının en fazla binde beşi (%0,05) kadar olabilir. Yani 1.000 TL tüketici kredisi kullanıyorsanız, bu kredi için en fazla 5 TL kredi tahsis ücreti ödemeniz gerekir.

Hayat Sigortası

Krediyi kullanan kişinin vefatı söz konusu olduğundan bankanın toplam alacaklarını güvence altına alması amacıyla belirlenen bir uygulamadır. Neredeyse tüm tüketici kredileri için hayat sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Bu masraf tutarı yapılan hayat sigortasının kapsamına ve bankaya göre farklılık göstermektedir. Kredi maliyetini etkileyen önemli bir kalem olduğundan yıllık maliyet oranı hesaplamasına dahil edilir.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)

Bankaların taksitlerin içerisinde sizden tahsil ederek hazineye aktardıkları bir fon türüdür. Günümüzde geçerli KKDF oranı %15’tir bu oran bankalara ödediğiniz faiz tutarı üzerinden hesaplanır. Örneğin taksit içerisindeki faiz ödemeniz 100 TL ise, bunun için ödeyeceğiniz KKDF tutarı 15 TL’dir. Kredi maliyet oranı hesaplanırken dahil edilir.

Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

Bankaların kredi taksit tutarına dahil ederek sizden tahsil ederek maliyeye aktarılır. Güncel BSMV oranı %5’tir ve yine ödediğiniz faiz tutarı üzerinden hesaplanır. Örneğin taksit tutarı içerisindeki faiz tutarı 100 TL ise, bunun için ödeyeceğiniz BSMV tutarı 5 TL’dir. Nispeten küçük bir tutar olmasına rağmen bu da kredi maliyetini etkileyen bir unsur olarak hesaplamada dikkate alınır.

Konut Kredisi Yıllık Maliyet Oranı

Konut kredisi hesaplama yaparken aşağıdaki başlıklarda değerlendirme yapmanız en uygun krediyi bulmanızı sağlayacaktır.

Dosya Masrafı (Kredi Tahsis Ücreti)

Tüm tüketici kredilerinde olduğu gibi konut kredileri içinde kredi tahsis ücreti tahsil edilmektedir. Konut kredi tutarları genellikle daha yüksek olduğundan kredi maliyetini önemli ölçüde etkilediğinden yıllık maliyet oranı hesaplamasında önemli bir yer tutar.

Hayat Sigortası

Bankaların kredi alacaklarını güvence altına almak için kredi müşterileri için yaptırılan sigorta türüdür. Hayat sigortası kredi vadesi boyunca süren bir poliçe olduğundan ve genellikle konut kredisi vadelerinin uzun olmasından dolayı önemli bir maliyet kalemidir. Yıllık maliyet oranı hesaplamasında dikkate alınması gerekir.

Ekspertiz Ücreti

Konut kredisi başvurunda bulunduğunuzda satın alacağınız evin değerini belirlemek üzere yasal olarak bu konuda yetkili kişiler tarafından konut için piyasa değerlemesi yapılır. Bu işlem için bankalar kredi müşterilerinden bir ücret tahsil eder. Bu tutar bankalar arasında yüksek oranda farklılık gösterdiğinden yıllık maliyet oranı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bir ücrettir.

İpotek Fekki ve Tahsis Bedeli

Konut kredisi kullanıldığında krediye konu olan ev banka tarafından ipotek edilir. Kredi borcu tamamen ödenene kadar konut üzerindeki ipotek kaldırılmaz. Bu ipotek işlemi tapu dairelerinde gerçekleştirilen bir uygulama olarak belli bir ücrete tabidir. Bu ücret konut kredisi müşterilerinden tahsil edilir. Yüksek bir ücret olmadığından yıllık maliyet oranına etkisi nispeten daha düşüktür.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Konut sahipleri için yaptırılması zorunlu olan bu sigorta kredi kullanılan bankadan bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Kredi kullanmadan satın alınan evler için de uygulanan bir sigortadır. Ancak kredi maliyetini etkileyen bir unsur olduğundan hesaplamaya dahil edilir.

Konut Sigortası Ücreti

Konut kredisine konu olan ev banka tarafından ipotek altına alındığından evin güvence altına alınması amacıyla yapılan sigorta poliçesidir. Zorunlu olmamakla birlikte birçok banka konut kredisi sigortası talep etmektedir. Kredi başvurusunda yapılan bu sigorta poliçesi de farklılık yaratabilecek bir ücret olduğundan kredi maliyet oranı hesaplamasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüketici kredilerinde önemli bir fark olarak, yasal mevzuat gereği konut kredileri için KKDF ve BSMV uygulanmamaktadır.

Ayrıca özellikle konut kredilerinde tahsil edilen ücretler sabit olmadığından kredi bilgilerinde yıllık maliyet oranına birçok unsurun dahil edilmediğini görürsünüz. Doğru bir karşılaştırma yapmak için tüm ücretlerin kredi kullanmadan önce öğrenilmesinde fayda vardır.

Taşıt Kredisi Yıllık Maliyet Oranı

Taşıt kredisi hesaplama yaptığınızda açıklamalar ve kredi detaylarında yer alan bilgileri dikkatlice gözden geçirerek size uygun konut kredisini bulabilirsiniz.

Dosya Masrafı (Kredi Tahsis Ücreti)

Tüketici kredilerinde hemen hemen standart olan masraflardan biri olan kredi tahsis ücreti taşıt kredileri için de uygulanmaktadır. Dosya masrafı mevzuat gereği kredi tutarının %0,05’inden fazla olmaz. Örneğin 10.000 TL bir taşıt kredisi kullandığınızda en fazla 50 TL kredi tahsis ücreti söz konusu olacaktır.

Hayat Sigortası

Bankaların taşıt kredisi alacaklarını güvence altına almak için uyguladıkları sigorta poliçesidir. Hayat sigortası yapılacak kişilerin bireysel özelliklerine göre değişiklik göstermekte olan bir masraf unsuru olarak yıllık maliyet oranı hesaplamasında dikkate alınır.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)

KKDF taksit toplamı içerisindeki faiz tutarı üzerinden hesaplanan bankaların taşıt kredisi müşterilerinden tahsil ederek hazineye aktardıkları bir ücrettir. Yürürlükteki mevzuat gereği KKDF oranı %15’tir. 1.000 TL bir taksit ödemesi içindeki 100 TL’lik bir faiz için toplam 15 TL KKDF ödenir.

Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

Bankaların maliyeye aktarılmak üzere tahsil ettikleri bir diğer ücret olan BSMV mevzu gereği faiz oranı üzerinden %5 olacak şekilde belirlenmiştir.

KKDF ve BSMV sabit oranlar olduğundan karşılaştırma anlamında farklılık yaratmasa da kredi maliyetini direkt etkileyen masraflardır.

Kasko Sigortası Ücreti

0 km veya 2. el taşıt kredisi kullandığınızda krediye konu olan araç banka tarafından teminat altına alınır. Bu yüzden bankalar teminatın durumunu güvence altına almak için kasko sigortasını zorunlu olarak yaptırmaktadır. Kasko sigortası bankalar aracılığıyla yapılabildiği gibi farklı sigorta firmalarından da yaptırılabilir. Kredi borcu tamamen bitene kadar kasko sigortası yaptırmak zorunludur. Bazı bankalar anlaşmalı kurumlardan kasko sigortası yapılması durumunda daha düşük faiz oranları sunmaktadır. Bu yüzden taşıt kredisi maliyeti hesaplanırken, öncelikle dikkate alınması gereken bir masraftır.

Editör

Krediler ile ilgili bilmedikleriniz ve kredi kullanırken ihtiyaç duyacağınız konularda bilgiler.

Yorumlar
Yorumlar yayınlanmadan önce Nekredisi yöneticileri tarafından kontrol edilmektedir. Yorum yazmadan önce lütfen Kullanım Koşulları'nı gözden geçiriniz!

Yorum Yaz

Ne Kredisi